Hjälp oss driva skolan vidare!


Behoven av utbildning är mycket stora i Kambodja. Vår skola har varit i gång sedan 2008. Utveckling sker hela tiden och under kontrollerade former. Vid besök i skolan  ser vi hur entusiastiska och tacksamma barn och ungdomar "suger i sig" utbildningen. Då blir man varm om hjärtat och får energi att driva skolan vidare.  

Här kan du se bilder från skolans olika utbildningar

Engelska/khmer i 5 olika svårighetsgrader från nybörjare till mera avancerade. Datautbildning där eleverna lär sig använda Microsoft Office olika program som Word, PowerPoint och Excel. Under 6 år drev vi en sömnadsutbildning, som vi avlutat pga minskat intresse. Frukost serveras till eleverna 6 dagar per vecka. Totalt ca 110 elever.


Men att driva en skola kräver också pengar. De första 3 åren drev Gunilla och jag skolan själva. Sedan 2011 har vi en ideell förening "Skoprojekt Kambodja" som ansvarar för driften. Vi är också beroende av sponsorer som  privatpersoner, organisationer och företag.
Alla bidrag är är välkomna. 
För närvarande, slutet av 2020, är vi i behov av ökade månatliga bidrag. Inkomsterna täcker inte kostnaderna fullt ut.

Man får mycket för pengarna i Kambodja


Att driva den här utbildningen kostar idag ca 13 000:- per månad. Dessutom investerar vi regelbundet i läroböcker, skolmaterial, utrustning och underhåll av lokaler.

Tänk på att med 900:- kan vi betala en lärares lön under en månad. Att 125:- räcker till skolmåltid för ca 50 elever under 1 dag. För 1800:- kan vi ge en elev utbildning och ett mål mat 6 dagar per vecka under ett helt år.

Arbetsmetod vid större investeringar

Sok Chanra presenterar skolans behov och beräknad kostnad via e-post eller telefon. Efter att Torbjörn har bedömt och godkänt investeringen överförs pengarna från Sverige till Sihanoukville. Sok Chanra bekräftar inköpet genom att via e-post skicka bilder på investeringen. Därigenom har vi koll över att pengarna hamnat rätt.

För närvarande är de administrativa kostnaderna, dvs kostna-derna för att föra över pengar från Sverige till Kambodja, ca 4% av kapitalet. Så av ett bidrag på 100:- kommer 96:- till nytta för skolan i Sihanoukville. Vi har koll på varje krona!

Bilden visar inköpt tegel till bygget av skolhus 2. Skylten visar att inköpet gjorts med pengar från "Skolprojekt Kambodja".

För dig som vill hjälpa oss att utveckla och driva skolan har vi ett speciellt bankgirokonto:                 
    Torbjörn Andersson Bg-konto 837-7566.
Skriv gärna ”Skolprojekt Kambodja” och ditt namn som meddelande.