Hjälp oss driva skolan vidare!


Behoven av utbildning är mycket stora i Kambodja. Vår skola har varit i gång sedan 2008. Utveckling sker hela tiden och under kontrollerade former. Vid besök i skolan eller via bilder och videos  ser vi hur entusiastiska och tacksamma barn och ungdomar "suger i sig" utbildningen. Då blir man varm om hjärtat och får energi att driva skolan vidare.  

Men att driva en skola kräver också pengar. De första 3 åren drev Gunilla och jag skolan själva. Sedan 2011 har vi en ideell förening "Skoprojekt Kambodja" som ansvarar för driften. Vi är också beroende av sponsorer som  privatpersoner, organisationer och företag.
Alla bidrag är välkomna. 
Sedan 2023 har vi inte pengar till kostnader för mat och dataubildning. Bland orsakerna se vi den svenska kronans minskade värde, inflation och att en del givare av ålder eller annat inte längre kan bidra till skolan. 

Ändrat sätt att ta mot och sända pengar till skolan.

Nedan finns en kopia av ett SMS jag skickat till våra nuvarande sponsorer/givare. Jag beskriver vårt ändrade sätt att ta mot de gåvor som finansierar skolan och hur vi överför pengarna till skolan. 

231022

 Hej!

Du/ni har under en lång följd av år varit en trogen sponsor/givare till vår skola i Kambodja. Det tackar jag och inte minst barnen/ungdomarna i skolan varmt för. Tack vare ditt/ert stöd kan ett 100-tal elever få utbildning de annars inte skulle ha råd med i det mycket fattiga Kambodja. Vi hoppas naturligtvis att vi med din/er hjälp kan fortsätta att driva skolan fortsättningsvis.

 Sedan ett par år har Sverige avbrutit sitt bilaterala bistånd till Kambodja. Anledningen är brister i mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. EU har också ”svartlistat” bl.a. Kambodja för svagt skydd mot penningtvätt och terroristfinansiering.

 För vår del har detta inneburit stora svårigheter att som hittills, på ett säkert sätt, kunna överföra ekonomiskt stöd till skolan i Kambodja med hjälp av Swedbank.

 Därför kan vi inte efter november månads utgång, med bankens hjälp, ta mot och vidarebefordra gåvor via bankgiro 837-7566. Det samma gäller insättningar på bankkonto 8480-6,923 286 763-1.

 Vi hoppas naturligtvis att du /ni vill fortsätta att stödja skolan. Efter att ha testat under några månader har jag kommit fram följande sätt att ta mot gåvor och överföra pengar till skolan i Kambodja på ett säkert och smidigt sätt.

 Jag har lämnat SWEDBANK och hanterar i stället alla våra bankärenden via Länsförsäkringar. Vi har inte längre något bankgiro. Gåvor till skolan i Kambodja kan nu göras genom insättningar på Länsförsäkringars bankkonto 9060.22.849.53. Märk gåvan med ditt/ert namn, så ser jag vem som är givare. Bra när vi ska tacka eller informera. Överföringen till Kambodja görs sedan via Western Union.

 Arbetet i skolan kan du/ni bäst följa genom vår hemsida http://www.kambodja.sm2.se. På hemsidan kan du/ni också se detta SMS. Kanske lättare att läsa.

Många är de elever som tack vare skolans utbildningar fått en bättre start på livet i Kambodja.

Jag hoppas att det inte skall innebära allt för stort besvär för dig/er att övergå till det nya sättet att ge stöd till skolan. Har du/ni frågor ställer jag naturligtvis gärna upp och hjälper dig/er.

Med vänliga hälsningar

Torbjörn Andersson

Ordförande

Skolprojekt Kambodja

070-175 44 48