Utveckling 

På den här sidan kommer vi att beskriva hur projektet utvecklats över tiden. Vi kommer också att redovisa de planer vi för närvarande arbetar med. Det blir med hjälp av bilder och korta texter. Undrar du över något är du välkommen kontakta oss via e-post eller telefon.
OBS! Beskrivningen är gjord så a de senaste händelserna kommer först och de äldre allt längre bak.

2020

I oktober 2019 utsattes hemsidan av ett sabotage. Se fliken "Problem hemsidan" ovan. Jag har försökt återställa hemsidan för perioden 2008-2019. I fortsättningen kommer uppdatering av hemsidan att ske i takt med utvecklingen på skolan. 

6 juni 2020

Skolorna i Kambodja är fortfarande stängda på grund av Covid-19. Många familjer till elever i vår skola lever mycket fattigt. Vuxna och barn kan ofta inte äta sig mätta. För tredje månaden har vi därför delat ut ris, nudlar och en liten summa pengar till inköp av det som behövs för att tillaga maten.

 Vår manager Chanra och hans hustru Khemara organiserar hjälpen, gör inköp och ser till att de mest behövande får mat. Vid utdelningen medverkar lärarna vid skolan. 

Framför bordet med ris och nudlar står lärarna Khath Channthou  och Bunny. I röd T-shirt skymtar Khemara i vars kontor i Sihanoukville en del utdelning ägde rum. Khemara arbetar nämligen också med samhällets stöd till fattiga och utsatta kvinnor. 

Den uppmärksamme ser att det står 6 maj på skylten. Det blev lite fel. Jag, Torbjörn, kunde följa aktiviteterna direkt via Skype den 6 juni

Utdelningarna har fått stor uppmärksamhet i Sihanoukville.

Dagens utdelning började inne i Khemaras kontor inne i Sihanoukville. Förutom Chanra, Khemara och vår lärare Sambath längst till vänster, ses ett antal herrar från 3 olika delområden i Sihanoukville. De var intresserade att se hur hjälpen går till och veta mer om skolan och utbildningen, som finansieras av sponsorer i Sverige. De ville gärna komma på bild och fick också själva överlämna gåvorna till ett 10-tal familjer. Det var till de familjer, som bor så nära Khemaras kontor att de själva kunde hämta och bära hem.

Chanra och lärarna fortsatte med utdelningen till familjer till elever i vår skola med störst behov. Vi, dvs "Skolprojekt Kambodja", avsätter ca 7000:- per månad till ris, nudlar och "matlagningspengar" att dela ut. Det är lika mycket som frukosten till eleverna kostar en normal "skolmånad". 

Några bilder från utdelning till elevernas hem

Lärarna Soeung Sambath och Bunny är redo att starta dagens utdelning. Klicka på bilden om du vill se den förstorad!

Först skedde utdelningen från en central plats nära skolan där elevernas föräldrar eller eleverna själva kunde hämta maten.Lärarna gick också hem till en del föräldrar med maten. Några bilder nedan visar detta.
Standarden på husen är mycket låg. 

8 maj 2020

Coronapandemin lamslår världen, men enligt Kambodjas hälsomyndighet tycks ett av Asiens fattigaste länder hittills klarat sig mirakulöst mycket bättre än många andra. Fram till den 10 april rapporteras 120 personer ha insjuknat i Covid-19 i Kambodja, att jämföra med exempelvis 2 473 i grannlandet Thailand. I Kambodjas officiella statistik anges att ingen har avlidit pga coronaviruset. Detta i en befolkning på drygt 16 miljoner.

Endast 51 av Kambodjas officiella fall av Covid-19 uppges vara kambodjaner.

Smittspårning sker och ett antal personer befinner sig i karantän. Alla skolor, museer och biografer i landet hålls stängda. Religiösa sammankomster är förbjudna. Ytterligare begränsningar kan komma att beslutas med kort varsel.

I spåren av pandemin har många restauranger i huvudstaden Phnom Penh stängt eller står med tomma bord. Få turister syns till i miljonstaden. Fattigdomen är utbredd och i marginaliserade och tätt bebodda områden utanför centrala Phnom Penh är social distansering en utmaning. Lokala handlare på marknaderna säger att det är svårt att få ihop till levebröd.

Vill du läsa mera om situationen i Kambodja finns t.ex. den här länken:

https://www.omvarlden.se/Branschnytt/nyheter-2020/undantagslagar-i-kambodja-slar-hart-mot-manskliga-rattigheter/


Foto: Khun Sopha

Alla skolor är fortfarande stängda. 

Vi vet inte när vi kan öppna vår skola igen. Jag, Torbjörn, bedömer att vi, under tiden utbildningen är stängd, bör använda insamlade medel där de gör bäst nytta för skolan. Därför fortsätter vi att dela ut mat, ris och nudlar, till de fattigaste elevernas familjer. En insats som fått stort positivt gensvar. Uppmärksammat ända upp på regeringsnivå.

Lärare och övrig personal vid skolan får också 75 USD/månad i "permitteringslön". Ovanligt i Kambodja har jag förstått. Viktigt för att ta vårt sociala ansvar, visa uppskattning för deras insatser och vara beredda att starta utbildningen igen när det blir tillåtet. 

Kostnaden per månad är ungefär den samma som driftkostnaden då undervisning och frukostservering är igång.

På bilden syns manager lärarna Soeung Sambath och Khath Channthou vid bordet med ris och nudlar som vi ska dela ut. Det blir 2:a månaden vi gör det.

Nedan fins ett stort antal bilder och videos från utdelningen. De allra flesta har vår datalärare Khun Sopha tagit och skickat via Skype till oss i Sverige.

Efter vårt beslut att för 2:a gången dela ut ris, nudlar och en liten summa pengar till de fattigaste bland skolans elever, arrangerade Sok Chanra, Khemara och lärarna allt på plats i Sihanoukville. Urval av familjer, inbjudan till skolan, inköp mm. 

Datalärare Khun Sopha vid bordet med ris och nudlar som ska delas ut.

Sittande vår manager Sok Chanra och längst till vänster vår kokerska Khemara, som också arbetar för utveckling av Sihanoukville. Övriga personer representerar samhället och regionen.  

OBS! Klicka på bilden om du vill ha den större eller har svårt läsa texten.

Barnen väntar på att utdelningen av mat skall börja. Om du tittar noga på bilden ser du att pojken med röd tröja har en liten papperslapp i handen.

Alla som skall få ris och nudlar har fått en sådan lapp i förväg. Se video nedan.

Viktigt att ha kontroll på att rätt familj får stöd.

Chanra berättar stolt via Skype för Torbjörn om de lappar han tagit fram och hur de används. Vår engelsklärare Bunny är som den tar hand om lappen från de familjer som ska få mat.

Dags att dela ut ris, nudlar och en liten summa pengar att köpa sådant som behövs vid matlagningen.

Se utdelningen på plats i vår skola i Sihanoukville

Vi kan inte hjälpa alla, men ändå göra en insats för ett 40-tal familjer med barn i vår skola. Tack vare dataprogrammet Skype och mobiltelefoner kunde jag, Torbjörn, följa utdelningen i "direktsändning". Jag filmade en del och gjorde en video du kan se här bredvid.

Vill du se videon flera gånger? Tryck på den "runda pilen" i bildens nederkant.   

Utdelningen av mat till våra elevers familjer fotades av Khun Sopha. Några av hans bilder ser du nedan.

Vid utdelningen lämnar Khemara över ett kuvert med en liten summa pengar för kompletterande inköp, då familjerna skall laga till maten. Nudlar och en säck med ris lägger de båda representanterna för stadens ledning i famnen på barnen.

Alla anhöriga till barnen kunde inte komma till skolan för att få ris, nudlar och en summa pengar.

Då beslöt Chanra, Khemara och lärarna att gå hem till dessa familjer och överlämna gåvorna på plats.Även här har jag, Torbjörn, filmat via Skype och gjort en video på ca 5 min.
Vill du se videon flera gånger? Tryck på den "runda pilen" i bildens nederkant.   


Bilderna här nedanför har Khun Sopha tagit vid överlämnandet i elevens hem.

Pappan i den här familjen hade en skada som gjorde att han knappt kunde gå.

Soeung Sambath, engelsklärare vid skolan, överlämnade ris och nudlar.

Här bor en elev till engelsklärare Bunny som bara har mormor som anhörig.

Lärarna Khath Channthou och Bunny har med sig gåvorna från "Skolprojekt Kambodja".

Eleverna och deras familjer bor mycket enkelt och slitet.

Gåvorna är välkomna och tacksamheten stor. Nu har man basmat för ytterligare en månad.

Khun Sopha bär ris till elevernas hem.

Lärarna är oerhört omtänksamma och glada att få hjälpa till och stödja elever som lever mycket fattigt.

Bilderna visar den fattigdom som många lever i. 

Engelsklärare Soeung Sambath bär ris och manager Chanra följer efter och filmar så gott det går.

En ung familj som också har en son som elev i vår skola.

Jag, Torbjörn, tycker det känns bra att kunna hjälpa en del av de utsatta familjerna via "Skolprojekt Kambodja". Utan våra sponsorer skulle det inte gå!

Här bor en av skolans elever.

Vi möter en verklighet som är svår att ta in. Ett hem som består av ett trädäck att sitta på och en presenning till tak. Vi hoppas att den utbildning flickan får, skall bidra till att hon kan få ett arbete med en lön, som räcker till en bättre bostad när hon växer upp.

Dagsläget när det gäller Covid-19 i Kambodja.

Efter utdelningen hade vi en liten genomgång med lärarna över Skype. Lyssna gärna på hur lärarna ser på sin situation 8 maj 2020.

Vill du se videon flera gånger? Tryck på den "runda pilen" i bildens nederkant.   

6 april 2020

Coronaviruset (COVID-19) påverkar nu även Kambodja. Nedstängningen av arbetsplatser och skolor innebär att många i den fattiga befolkningen drabbas av arbetslöshet. Elever missar utbildningar. Sociala stödsystem saknas i stor utsträckning.  Föräldrar får inga pengar att köpa mat för.

I Sverige blir huvudinriktningen att undvika spridning av Coronaviruset. I Kambodja är det istället mat för dagen som för många blir den dominerande uppgiften.  
Efter en hel del tankearbete tillsammans med Chanra, har vi kommit fram till att, så länge skolan måste vara stängd, använda våra sponsorers pengar till att förse så många som möjligt av skolans elever och familjer med hjälp till mat.

Nedan finns video och bilder från vad vi gjort. Vi hoppas att det också ska uppfattas positivt av våra sponsorer.


OBS! Vill du se hela bilderna och i större format klickar du bara på bilden och ökar storleken med hjälp av fingrarna!

Bunny berättar om Covid-19 i Kambodja

Jag, Torbjörn, fick ett litet samtal via Skype med vår lärare Bunny. Han kunde berätta om nedstängda skolor, hur näringslivet påverkas och vilken förklaring de har om hur viruset kom in i Kambodja.Videon är på drygt 5 min. Klicka på pilen om du vill lyssna.

Vår manager Chanra och hans hustru Khemara har varit ansvariga för planeringen och arbetet med insatserna i Sihanoukvile. Khemara är dels kokerska vid vår skola men har också en roll som lokal representant för Kambodjanska staten. Det senare har varit viktigt då Chanra och Khemara vill lyfte fram arbetet vid vår skola och göra det mera känt i Kambodja. Skolan upplevs som en mycket väsentlig och positiv del i samhället genom de utbildningar i engelska, datakunskap och sömnad  eleverna får del av gratis. Eleverna får också frukost 6 dagar per vecka. Vi ordnar fester vid Khmers nyår, jul mm. 

Khemra berättar om skolans hjälp.

Dagen, 6 april, började med att föräldrarna till de mest behövande bland skolans elever bjöds in till skolan. Khemara presenterade skolans satsning att dela ut mat pga Covid-19.

Chanra visar ris och nudlar vi köpt in.

Bland de fattiga i Sihanoukville gäller att ha mat för dagen är mycket viktigare än tillgången på andningsskydd och desinfektionssprit.

Tack till skolan och våra sponsorer!

Två av skolans lärare, Khath Channthou
och Bunny, visar den skylt man tagit fram för dagen. Bakom Torbjörn Andersson som ordf i "Skolprojekt Kambodja" finns många engagerade. Inte minst sponsorer.

Vi kan inte hjälpa alla, men alltid några!

Föräldrar och barn i väntan på att få efterlängtad gåva från "Skolprojekt Kambodja".

Lärarna hjälper till.

Khath Channthou lärare i engelska gr 2 närmast och Bunny lärare i engelska gr 4 och 5 delar ut en säck ris och en påse nudlar till varje familj.

Representant för regeringen delar ut.

Tanken att bjuda in en högre representant är att visa hur skolan på ett positivt sätt bidrar till utvecklingen av samhället.

Viktigt med bilder från utdelningen.

Khemara, Chanra, regeringens representant och förälder som får ris, nudlar. De får också och en liten summa pengar i kuvertet så att de kan köpa det viktigaste för att kunna laga till riset och nudlarna. 

Ris och nudlar är viktigaste basfödan.

Att vi köpte ris och nudlar berodde på att vi då kunde få maximal nytta för de 780 USD ca 7800:- vi kunde disponera. På bilden syns också skolans datalärare Khun Spopha i gul tröja och engelskläraren Soeung Sambath med munskydd.

Lyckad insats!

När vi summerade dagen kunde Chanra, Khemara och lärarna konstatera att utdelningen av ris och nudlar hade varit mycket uppskattad.

Slutet mars 2020

Nu är skolan stängd. Vi har därmed inga elever i våra utbildningar. Lärare och kokerska påverkas.

Vår manager Chanra och jag, Torbjörn, har precis påbörjat en diskussion om hur vi kan hjälpa våra elever genom den här svåra perioden.  Eleverna hör ju till de fattigaste i samhället och behöver all hjälp de kan få.

En idé är att sysselsätta eleverna genom att ordna idrott utomhus. Likaså vet vi att den frukost eleverna får på skolan för många är det enda lagade målet mat under dagen. Vi kanske kan hitta ett sätt att fortsätta laga mat till eleverna. 

Naturligtvis gäller att insatserna ska vara gratis för eleverna.

Allt eftersom idéerna blir mer konkreta kommer de att redovisas här på hemsidan.

Skolorna stängs

Regeringen i Kambodja beslutar att alla skolor i landet skall stängas pga Coronaviruset. Det gäller fr o m 14 mars 2020. 

Vi stänger vår skola "Community English school"  från och med 22 mars 2020.Vi ställs inför en helt annan situation än det vanliga skolarbetet.

5 - 9 mars 2020 - Några bilder från skolans olika utbildningar
Chanra har fotograferat och skickat bilderna till Sverige via e-post.

Theang Somnang

Engelska grupp 1, nybörjargruppen. Lektionerna hålls i det rum där eleverna på morgonen äter frukost. 

Khath Channthou

Lärare i engelska för grupp 2.

Lektionerna hålls i bottenvåningen på hus 2, dvs det blå tvåvåningshuset.

OBS! Första bilden med andningsskydd från Sihanoukville i Kambodja. Covid-19 har börjat märkas även här.

Khun Sopha

Utbildningen i att kunna arbeta med datorer och att behärska dataprogram som MIcrosoft Word, Excel och Power Point har sina datorer på övervåningen i hus 2. Khun Sopha är omtyckt lärare sedan ett antal år.

Soeung Sambath och Bunny

Grupp 3 i engelska har sedan en tid en ny lärare, Soeung Sambath. Även här finns elever med andningsskydd. Dessutom börjar en del elever utebli från lektioner pga av rädsla för Coronasjukdomen Covid-19. Märks även i bilden på eleverna i engelska grupp 4 med Bunny som lärare. Bunny ansvarar också för utbildningen i engelska för de mest avancerade eleverna i grupp 5.

Frukosten som serveras på skolan är uppskattad

Khemara är vår kokerska

6 mars fotograferade Chanra frukosten och skickade bilder på nätet. 

Här är det de yngsta som äter

Idag verkar det vara soppa och pain riche som serveras. 

I stället för att sitta på en presenning på golvet utnytttjas numera bord och stolar i klassrummet för de yngsta.

Kokerska Khemara och manager Chanra gör stora insatser för att 6 dagar i veckan kunna servera frukost till eleverna.

Det gäller att besöka matmarknad och göra inköp. Tidigt på morgonen, ca 06.00, lagar  Khemara till maten, t.ex. kokar ris,. i det kök vi byggde 2016. Sedan serveras eleverna allt eftersom de dyker upp. Här är det lite äldre elever fotograferade av Chanra 8 mars. Observera den tomma tallriken. Här lämnas inget utan eleverna äter upp det de får.

Januari och Februari 2020

På grund av min, Torbjörns, hjärtoperation och efterföljande rehabilitering är kontakterna med skolan begränsade till de mest nödvändiga åtgärderna t.ex. överföring av löner samt pengar för mat, elektricitet och vatten från Sverige till Sihanoukville.

Chanra är van manager för skolan och tillsammans med lärarna är jag trygg att skolan sköts och drivs på bästa sätt.

2019

Lite historia och bakgrund

2008 gjorde vi – Gunilla och Torbjörn – en 14 dagars turistresa till Kambodja, ett av de fattigaste länderna i Asien. Ett land som sakta försöker resa sig ur ruinerna efter Pol Pot och Röda Khmererna, vars regim i slutet av 1970-talet slog samhälls-systemet fullständigt i spillror och dödade 1,5 – 2 miljoner av den egna befolkningen. Inbördeskriget avslutades först 1999. 

Kambodja har stort behov av utbildning till befolkningen, men saknar egna resurser. Korruptionen är starkt utbredd. Rikare och mer ”utvecklade” länder och företag utnyttjar möjligheterna att tjäna pengar genom låga löner och dåliga arbetsmiljöer. 

Utbildning är avgörande för att kunna skapa en bättre livssituation. Här kände och känner vi att vi kan göra skillnad för ett antal barn och ungdomar som inte har möjligheten att betala för utbildning.

 Den löpande driftkostnaden är idag ca 13 000:- per månad.

Ytterligare ett år, 2019, kan vi lägga till handlingarna för vår skola i Sihanoukville, Kambodja. Målgruppen är fattiga barn och ungdomar, som inte har råd att betala för motsvarande utbildning i engelska och datateknik. En utbildning som hos oss är gratis för eleverna och som fortgår 6 dagar per vecka. Vi har ca 120 elever från 7 år och uppåt. Tacksamt kan vi se att samma datalärare och 4 engelskalärare jobbar kvar.

 Utan sponsorer går det inte att driva skolan. Under åren har vi fått avgörande stöd från företag, privatpersoner och organisationer.

Ytterligare ett år, 2019, kan vi lägga till handlingarna för vår skola i Sihanoukville, Kambodja. Målgruppen är fattiga barn och ungdomar, som inte har råd att betala för motsvarande utbildning i engelska och datateknik. En utbildning som hos oss är gratis för eleverna och som fortgår 6 dagar per vecka. Vi har ca 120 elever från 7 år och uppåt. Tacksamt kan vi se att samma datalärare och 4 engelskalärare jobbar kvar.

 Utan sponsorer går det inte att driva skolan. Under åren har vi fått avgörande stöd från företag, privatpersoner och organisationer.


Julfest 2019-12-27

Alla elever och alla som arbetar vid skolan tycker julfesten är en av skolårets verkliga höjdpunkter. Det har blivit en tradition att också, via Skype, involvera oss som finns i Sverige. 

I år blev det lite annorlunda än tidigare år. Jag, Torbjörn, drabbades av hjärtstopp under slalomåkning i Tandådalen, Sälen. Tack vare enastående insatser från personal som arbetade i skidanläggningen,  andra skidåkare och sjukvården räddades jag tillbaka till livet. 

Julfesten fick dock gå av stapeln utan min medverkan. Bilderna nedan har jag fått från Chanra i efterhand.

Tack vare skolans generösa givare kan vi driva skolan och ordna fester som är gratis för eleverna.

Skolgården full med publik. Foto från balkongen på hus nr 2.

Speciellt för 2019 var också att en grupp från Borensberg besökte skolan och julfesten under sin resa i Kambodja.

Besök från Sverige är alltid mycket uppskattade från lärare och elever.

Vid julfesten har många elever tränat in dans, sång eller teater. Här är det en grupp med läraren Khath Chanthou som intagit scenen.

Flickorna är uppklädda i sina finaste kläder när de skall uppträda på scenen.

.

Publiken, både gamla och unga , följer uppvisningen med stor entusiasm.

Efter föreställningen är det dags att äta lite extra gott om vår kokerska Khemara och vänner lagat till.

Förutom Khemara i blått ser vi läraren Khath Chanthou till vänster och sömnadsläraren Vaesna.

Härligt att se glädjen och tacksamheten hos barnen.Festen började tidigt på eftermiddagen och håller på sedan mörkret sänkt sig över Sihanoukville.

Tradition vid den årliga julfesten är också att några fattiga äldre, en del också sjuka, bjuds in att delta.

Även besökarna från Sverige fick naturligtvis njuta av den Kambodjanska maten lagad av Khemara.

Nya fönster i skolhus nr 2

En del fönster i skolhus nr 2 behövde bytas ut pga att de inte gick att stänga ordentligt för regn och blåst.

Chanra fick klartecken att ta fram en offert på fönsterbyte. Vi stannade vid ett anbud på 390 USD, dvs knappt 4000:-.

Fönstren installeras straxt före jul.

Jobbet gick snabbt och Chanra godkände bytet av fönster.

En bild med nytt, skjutbart fönster.  

Tack vare Skype kunde Chanra stolt visa upp att fönstren installerats och att de kunde öppnas och stängas smidigt. Bara att skjuta i sidled!

Vill du också se den lilla filmen jag, Torbjörn, fotat via Skype och klippt hop? Bara klicka på den vita pilen!

Gatan vid ingången still skolan måste repareras.
På hösten föll stora mängder regn över Sihanoukville. Chanra ringde och berättade att vattenmassor på gatan utanför skolan hade förstört ingången till skolan. Han fick direkt OK att skaffa hjälp att laga det som gått sönder och i en e-post ange hur mycket jobbet skulle kosta. Vi kunde direkt acceptera kostnaden 50 USD dvs ca 500:-. Några dagar senare fick vi se förödelsen och reparationsarbetet via Skype.

Den skadade gatan vid ingången till skolan  
filmad från balkongen på ena skolhuset.


Chanra berättar vad som hänt och hur gatan skall lagas. 

Cement blandas för hand. Ingen tombola här inte!

Till slut hade gatan fixats och grinden gick att
skjuta för ingången.

Mom och papa är Chanra´s namn på Gunilla och mig, Torbjörn.

Bättre belysning i skolans salar

Skolan hade en del problem med belysningen i skolsalarna. Måste ju fixas! Vi fick bilder som visar när Chanra, engelskläraren Mr Bunny och dataläraren Khun Sopha hjälps åt med installationen.

Fest på skolan

I maj önskade Chanra ordna en liten fest på skolan till uppmuntran av alla elever satsade på att utbilda sig extra utöver standardutbildningarna i Kambodja. Han önskar bidrag på 250 USD, vilket jag godkänner.

Skypar och skickar bilder från festen, så vi i Sverige kan se att pengarna går till det de var  tänkta för.

Khemara står för matlagningen. Det blir lite extra gott!

En av grupperna på skolan fick också sina nya läroböcker, "Lets Go 4". Bra jobbat!

Eleverna uppskattar lite fest och uppmuntran i vardagen. Skolans salar fylldes till sista plats. Som framgår av skylten skickar eleverna ett varmt tack till sponsorer i Sverige som gjort festen möjlig!

Början 2019

Arbetet i skolan flyter på. Veckorna går fort. Varje månad registrerar jag, Torbjörn,  de bidrag som kommer in på skolprojektets bankgiro, 837-7566. Omkring den 27 i varje månad skickar jag över pengar till lärarnas, kokerskans och manager Sok Chanras löner. Likaså pengar, till mat, el och vatten. Ibland har Chanra och jag kommit överens om något annat t.ex. nya läroböcker, som behövs. Pengar för det bifogas också. Löner mm betalas i amerikanska   dollar, USD. Våra sponsorer skänker i svenska kronor. I och med att svenska kronan kontinuerligt tappar i värde gentemot dollarn ökar kostnaden att driva skolan hela tiden.

Manger Sok Chanra

Den dagliga ledningen av skolan sköts sedan starten 2008 av manager Sok Chanra.  Kontakter och diskussioner mellan Sverige och Kambodja sker via e-post och Skype

2018

Jag avslutar redovisningen för skolan under 2018 med att visa bemanningen  och exempel på kostnader.

Utan engagerade och trogna bidragsgivare skulle vi inte kunna driva skolan för fattiga barn och ungdomar i Kambodja.

Julfirande 2018

Naturligtvis har vi även 2018 hållit fast vid vår tradition vid skolan att ordna en julfest. Bilderna nedan kommer från
Chanra som fotat och skickat via Skype till Sverige.
Två av de äldre eleverna är konferensierer och presenterar de olika inslagen. På bilden till höger syns Chanra dator på pallen framför scenen. På skärmen syns Gunilla och Torbjörn. Ett par intresserade åskådare i Borensberg Sverige. Ganska fantastiskt att via tekniken kunna vara med i realtid.

Festen inleds med att några elever visar den för Kabodja klassiska Apsaradansen.       Sedan är det dags för spontan dans och sång från de yngsta eleverna.

Några äldre eller sjuka fattiga i skolans omgivning får julgåva.

Publiken uppskattar elevernas teater, sång och dans.

Alla elever får varsin julklapp

Hösten 2018

Abonnemang Internet

En gång per år får Chanra skriva nytt kontrakt på tillgången till Intenet. Ibland fungerar nätet bra, ibland sämre. Totalt sett är vi nöjda och Internet ger stora möjligheter både till eleverna och oss som sitter i Sverige.   

Att arbeta med datorer

Uppkopplingen på Internet är inte minst viktigt för datagruppen där Khun Sopha är en mycket engagerad och duktig lärare.

Tacksamma elever

Vi möter ofta stor tacksamhet från lärare och elever att vi kan hålla igång utbildningen år efter år. Utan sponsorer vore det omöjligt. Bilden kommer från läraren Kath Chanthou och hennes elever.

Maj - juni 2018

Engelska grupp 3

Här får klassen nya läroböcker, Headway version 4. Om du förstorar bilden längst till höger kan du läsa lite av den engelska eleverna hanterar. Läraren heter Bouly Neng.

Nybörjargruppen, grupp 1

Theang Somnang är ny lärare efter  Khath Chanthou

Vår manager Chanra ansvarar för att anställa nya lärare när någon väljer att går vidare i sin yrkeskarriär. Chanra tar då stöd av vår lärare Mr Bunny, som också arbetar i Life University i Sihanoukville och har god kännedom om vilka lärare som skulle passa i vår skola.Några elever visar stolt upp sin nya bok "Lets Go 2". Tydligen har de redan avverkat del 1. Bra jobbat!

Maj - juni 2018

I maj var det dags att byta ut slitna White Boards. Chanra ville också ha pengar till köpt flera fläktar för att ge lite bättre klimat i klassrummen. Vid varje investering får Chanra först säga vad han vill ha och vad det kostar. Vi bedömer och om vi säger OK skickar vi pengar. Chanra skickar sedan bilder så att vi kan se att pengarna hamnat rätt.

Besök vid skolan 25/2 - 3/3 2018

Årets stora händelse var att vi, Gunilla och Torbjörn, tillsammans med ett par vänner, kunde besöka skolan i februari/mars. Det var 4 år sedan vi var där senast. Återseendet av Chanra med familj, lärare och vissa nuvarande och tidigare elever var härligt. Mycket upplevelser blir det naturligtvis under några intensiva dagar. Här, på hemsidan, koncentrerar jag mig till att berätta lite om sådant som har med skolan och utbildningen att göra.

Chanra framför de yngsta eleverna som är ca 7-8 år gamla och som läser engelska nivå 1. Engelska finns inte i Kambodjas eget skolsystem.

De yngsta eleverna är väldigt spontana. Jag fick pröva att leda gruppen vid genomgång att räkna från 1 till 10 och veckans dagar. Alla hängde på med liv och lust!

Engelska nivå 2

Bouly Neng har engelska på nivå 2. Eleverna arbetar flitigt och tycker det är roligt att få besök från Sverige, vars sponsorer bekostar deras utbildning.

Engelska nivå 3

I alla klasserna möts vi av glada och entusiastiska elever. Det känns att de uppskattar den möjlighet de får till att utbilda sig. Läraren i engelska nivå 3 heter Chan Tou.

Engelska grupp 4 och 5

Mr Bunny är vår "klippa" bland lärarna och har varit med sedan 2011. Han undervisar i engelska nivå 4 och 5. Gunilla pratar med ett par elever som är duktiga på engelska. En av tjejerna vill börja som lärare i engelska. Precis som vi önskar: Utbildning först –Sedan ett bra arbete som t.ex.lärare.

Datateknik

Datateknik, att lära sig arbeta med hjälp av datorer, är en mycket populär utbildning. Eleverna får bl.a. lära sig Microsoft Word, Excel och Power Point. Vår duktige lärare heter Khun Sopha och han undervisar också vid Life University. Kostnaden för Internetabonnemang betalas 1 gång/år.

2015 genomförde vi ett stor upprustningsprojekt. Nu, 2018, har vi första gången möjlighet att se resultatet på plats. Här är ett par exempel på vad vi kollade.  Skolgården, som vi cementerade 2015 och satte mur och staket runt om, håller fortfarande bra. Vi kollade även att toaletter, duschar och tvättställ fungerade.

Det är för de fattiga barnen vi driver skolan!

En härlig känsla att få träffa alla glada barn och ungdomar och veta att vi tillsammans med våra sponsorer, lärare, kokerska och manager kan ge dem chans till ett bättre liv.

2017

De löpande driftkostnaderna har under året uppgått till ca 13000 kronor/månad.

Idag har skolan ca 120 elever. Det finns 4 engelskalärare, 1 datalärare, 1 sömnadslärare, 1 kokerska och 1 manager (d v s rektor och huvudansvarig är Chanra). Eleverna får frukost 6 dagar/vecka. Avgift för el och vatten. Härutöver tillkommer utgifter för förbrukningsmaterial och underhåll.

All administration sköts av den ideella föreningen ”Skolprojekt Kambodja”. Vi har koll på varje krona. Inga pengar förs över från vårt bankgiro i Sverige till Chanra utan godkännande från oss och sedan får vi återkoppling från Chanra via foton, mail och Skype.

Höst 2017

 Undervisningen löper på helt enligy våra önskemål. Här kommer några bilder från de olika utbildningarna:

Engelska grupp 4 och 5

Mr Bunny är den lärare som varit med sedan skolan statade. Han undervisar i engelska grupp 4 och 5, som är de två mest avancerade grupperna.

Engelska grupp 3

Här hälsar Chanra på hos vår lärare Chan Tou och engelskagrupp 4. Stämningen i skolan är mycket god och eleverna längtar efter lektionerna och möjligheten till ett bra jobb.

Engelska grupp 2

Som ni kanske ser på den här klassen i engelska nivå 2 så varierar åldern på eleverna rätt mycket. Det beror dels på att de kanske börjat på skolan i olika ålder men också att uppflyttning till grupp med högre svårighetsgrad sker först när du lärt dig det du ska i föregående nivå. Lärare är Bouly Neng.

Nybörjargruppen

När det gäller att lära sig engelska är det i den här  gruppen eleverna börjar. Läraren heter Kath Chanthou.


Totalt har vi ca 80 elever i engelskautbildning.

September 2017

Chanra har fått en ny laptop då den gamla inte fungerade tillfredsställande.

Nytt abonnemang på Internet har tecknats för skolans datorer.

Augusti 2017

Under sommaren var det full fart på skolgården. Ett hårt skott knäckte avloppsröret tilol tvättstället vid toaletterna. Lagningen blev lite "Kambodjansk" men såg ut att fungera.

Khath Chanthou

En lärare, Sok Ny, som undervisat från det att skolan startade har nu fått barn och ska flytta till Sydkorea. Khath Chanthou är ny lärare efter henne.

Morbi in sem

Lions i Borensberg, som Torbjörn är medlem i, har tack vare vårt skolprojekt erhållit utmärkelsen ”Lejonkronan” från Lions-Sverige. Det ansågs då (under 2016) vara det mest behjärtansvärda projektet inom Lionsrörelsen i hela Sverige.

Sportkläder från Fonta

Företaget Fronta i Linköping skänkte 55 kg oanvända träningskläder. Styrelsen för skolan har bekostat transporten till skolan. Vi fick ladda 3 stora kartonger för att skickas med båt till Sihanoukville. När Chanra delade ut kläderna,, var det många barn som ville ha, så det blev verkligen uppskattat.

Sömnadsutbildning

Här ser du vår sömnadslärare Vaesna på golvet tillsammans med ett par elever, som lär sig att skära ut efter mönster. 8 elever går samtidigt i en grupp. Efter genomgången utbildning kan eleverna t.ex. få jobb i sömnadsindustri och då med en lön de kan försörja sig på. Som du ser finns även äldre kvinnor bland eleverna. En del av dem går bara på sömnadsutbildningen.

Mars 2017

Projekt måla om skolhus 1

Det första skolhuset, byggt 2009, behövde fräschas upp och har målats om. Att Kambodja och Sverige olika kulturer och olika syn på bästa sättet att måla om hus framgår ganska tydligt av dessa bilder. Likaså verkar killen på stegen vara något höjdrädd! Vi betonade för Chanra att det var viktigt med mögeltvätt före målningen. Om det blev så vet vi inte. Kostnaden att måla huset blev 100 USD (amerikanska dollar).

Deatautbildning

32 elever i 2 grupper får i datautbildningen lära sig att använda datorer i arbetet t.ex. i butiker, hotell eller kontor. Microsoft Word, Excel och PowerPoint ingår.

De första bilderna för året kommer via Skype och visar att sömnadsutbildningen fortfarande är intressant för eleverna.

Vi är nu inne i 2017. Nu har skolan varit i gång ca 9 år. Vi gör inte längre några utbyggnader av varken ämnen, antalet elever eller lokaler. Storleken som vi har  på skolan är hanterbar både för vår manager Sok Chanra och oss i "Skolprojekt Kambodja". Likaså ökar kostnaden i svenska kronor hela tiden i och
med att kronan tappar i värde i förhållande till den amerikanska dollarn (USD). Tack vare ett antal stabila, återkommande sponsorer lyckas vi finansiera att skolan ska vara gratis för eleverna.

Året 2016

Undervisningen har under året pågått i oförminskad styrka. Det innebär engelska i 5 grupper med ökad svårighetsgrad, sömnads- och datautbildning. Totalt har skolan ca

125 elever från 7 år till över 25 för vissa elever i sömnadsutbildningen. Vi har 4 engelsklärare, 1 lärare i sömnad och 1 lärare i datakunskap. Vår kokerska sköter frukosten till eleverna 6 dagar i veckan och samman-hållande är vår manager Sok Chanra.

Julfest 2016-12-26

Här kommer några bilder från julfesten. Apsaradans, mycket publik, danser, teater, några sjuka/fattiga äldre som får lite extra att förgylla julen med. Alla elever får äta sig mätta och får också en julklapp.

Vill du se julfesten "live"?

Tack vare dataprogrammet Skype kunde vi i Sverige koppla upp oss med Chanras dator i Sihanokville, som användes för att filma festen. Vi kunde alltså vara med i direktsändning! Jag, Torbjörn, filmade sedan från min dator, gjorde om filmen för sändning via YouTube. Du kan se en liten stund av filmen om du klickar på den vita pilen på bilden till vänster.
Det du ser är bl.a. både äldre och yngre elever som uppträder med dans från scenen. Vare jul skänker vi ett paket med lite extra till ett antal fattiga och/eller sjuka som bor nära skolan. Eleverna får också något extra gott att äta. I år blev det kycklingklubba.

Julfestens höjdpunkt är elevernas uppvisning med Apsaradans.

I år kunde vi, Gunilla och Torbjörn, inte bara se den slutliga uppvisningen utan också elevernas träning med hjälp av en danslärare.

Engelska grupp 4 och 5

Filmen visar läraren Mr Bunny dels vid undervisning av engelska i grupp 4, den näst högsta svårighetsgraden, och dels i grupp 5. På slutet samtalar Gunilla och Torbjörn med Mr Bunny om vädret i Sverige och hans syfte med erfarenheter av undervisningen.

November 2016

I sömnadsutbildningen lär sig eleverna tolka mönster, skära till och sy blusar, skjortor, klänningar mm. De får också lära sig att hantera olika material. Efter avslutad utbildning är eleverna eftertraktade och relativt väl betalade inom sömnadsindustrin.


Bilderna är fotade av Torbjörn från en direktsändning via Skype. Därför den relativt dåliga kvaliteten.

Oktober 2016

Sömnadsutbildningen

Vi gör ett besök hos Vaesna och hennes sömnadselever. Stolt visar de upp lite av vad de kan åstadkomma. Kläder till Apsaradans. Imponerande eller hur?

September 2016

Headway

Några blder från engelska grupp 2 när eleverna får sin nya lärobok Headway. Vi kan i Sverige följa utdelningen i realtid via datorprogrammet Skype. Bilderna är foton av datorskärmen. Därför den mindre goda kvaliteten.

Bildserien nedan har Chanra fotograferat då det nya köket byggdes. Sista bilden visar hur fint det nya köket blev. Kostnaden för "Skolprojekt Kambodja" blev 1800 USD (Amerikanska dolllar).

Nytt kök behövs

Kokerskan Khemara har hittills lagat frukost till skolbarnen i ett skjul med mycket dålig arbetsmiljö. Efter en del diskussioner fick Chanra klartecken att få hälp att bygga ett modernt kök. Här ser du en bild från det gamla köket där Khemara t.ex. kokar ris över glödande kol.

Juni 2016

Bo och Carina Liedberg besöker skolan

Vi, styrgruppen för "Skolprojekt Kambodja", är mycket tacksamma över det fantastiska stöd skolan fått från Bo och Carina. Se mera under maj 2015 nedan. Vid ytterligare ett besök på skolan fick vi bl.a. hjälp med finansiering och montering av nya bättre belysningar i klassrummen.

Vi fick även en härlig bild från engelskaundervisningen för grupp 1, nybörjarna.

Sok Ny

Sok Ny, som har engelska för de yngsta eleverna, födde en dotter i början av 2016 . Sok Ny och hennes make har beslutat att flytta till Sydkorea. Hon slutar därför hos oss. Hon har gjort ett mycket bra jobb i vår skola och vi önskar henne lycka till med ett litet bidrag till familjens eknomi.

Nya dörrar

Vi försöker hela tiden hålla skolan i bra skick. Nu var det dags att byta dörrar i det skolhus vi byggde 2018.

Dags för nya böcker

Att få nya läroböcker är alltid ett speciellt tillfälle. Ofta får vi i Sverige följa utdelningen via Skype. Här är det läraren Chan Tou´s elever i grupp 3 som får den nya läroboken Headway nivå 3.

Det är tack vare bidrag till skolan vi får från generösa människor, organisationer och företag som vi kan förse eleverna med bra läromedel. I februari var dags för "nybörjarna" i engelska att få boken Super Kids för sin engelskaundervisning.

Chan Tou

Vi har nu anställt Chan Tou. Hon får ansvaret för engelska grupp 3. 2007 tog hon examen i teologi på Life University i Sihanoukville.

2016 började med en riktigt omskakande händelse. Kokerskan på skolan Khemara, tilllika Chanras fru, hade vid flera tillfällen sökt sjukvård i hemstaden Sihanoukville. Blev dock bara sämre. Till slut återstod bara en sista utväg - söka mer kvalifiserad sjukvård i huvudstaden Phnom Penh, 25 mil bort. Khemara hade tur. Sjukhuset konstaterade brusten blindtarm. Akut operation som lyckades och räddade hennes liv. 17 dagar på sjukhus och efterföljande rehabilitering på hemmaplan!

I Kambodja får du inte vård om du inte kan visa, med pengar i handen, att du kan betala för vården. Chanra och hans familj har inte den möjligheten. Så Gunilla och Torbjörn har betalat deras vård av privata pengar. Skolans medel har inte belastats. De är avsedda för utbildning 

2015

Sedan något år tillbaka bildade vi en ideell förening -”Skolprojekt Kambodja” – som är godkänd av Skatteverket. Vi har en
liten styrelse bestående av Torbjörn (ordförande), Gunilla, vår son David och vår dotter Elin.

Tack vare dig/er som bidragsgivare så kan vi driva skolan. Naturligtvis hoppas vi på ditt fortsatta engagemang så att de fattigaste barnen och ungdomarna kan få möjlighet till utbildning vid vår skola.

November - December 2015

Julfesten 2015-12-27

Enligt vår tradition vid skolan avslutar vi året med den länge efterlängtade julfesten. Alla vid skolan är engagerade och bidrar till en av årets höjdpunkter.

Sok Ny

En av våra lärare, Sok Ny, skall få sitt första barn i december.  Vi önskar henne lycka till med ett litet bidrag till familjens budget. Hon får 5 månader ledigt från skolan.

Chanra har ordnat med vikarie. Hon heter Lynang och har bl.a. läst engelska på universitet.

Von Sophek Tra

En av de elever vi intervjuade. Han är 20 år gammal och har fått jobb som kypare/vaktmästare.  Arbetar mellan 08.00 och 17.00 och tjänar 80 USD per månad.

Intervjuer

Det är intressant att kunna följa upp vilken nytta elever haft av utbildningen de får vid skolan. I november intervjuade vi fem elever som gått på skolan. Tack vare utbildningarna i sömnad, engelska och data har eleverna fått arbete i butik, hotell och restaurang.

Hösten 2015

Utbildning i engelska

Utbildning genomförs som tidigare i 5 grupper med ökande svårighetsgrad från nybörjare till mer avancerade. Nedan är bilder från nybörjare, från 7 år och uppåt, och grupperna 2 resp 3. Speciellt för nybörjargruppen är efterfrågan på utbildning mycket stor. Helst skulle gruppen delas i 2, men för närvarande har vi inte pengar till ytterligare en lärarlön, ca 500:-/mån. Som du också kan se, åldern är inte avgörande för när du får flytta upp till en mer avancerad grupp utan dina kunskaper i engelska.

Mr Bunny och grupp 5

Ibland ber vi vår manager Sok Chanra att filma lite från utbildningen. Dels för att kunna visa våra sponsorer att utbildningarna genomförs som vi säger. Dels tycker vi själva det är roligt att följa utbildningarna. Här en liten video från gruppen som läser den mesta avancerade engelskan i vår skola.

Några bilder från sömnadsutbildningnen. Chanra visar stolt tyger som köpts in till eleverna som ska sy dräkter de skall ha på sig vid Apsaradansen vid julfirandet.

För att ytterligare spetsa utbildningen i både engelska och datorkunskap köpte vi in en datorkanon till skolan 2014. Här ser vi hur engelskläraren Mr Bunny får hjälp av dataläraren Nimol att koppla in kanonen på sin nya dator.

Under hösten har vi tecknat nytt avtal för Internet till skolan. Kostnaden var 360 USD (Amerikanska dollar) för 1 år.

Skolan behövde ha en ny ljudanläggning t.ex för att kunna spela musik vid fester, t.ex jul och Khmer New Year.

Vår viktigaste lärare, Mr Bunny, behövde också få en ny dator, 400 USD.

Juni 2015, har vi startat ett omfattande upprustnings- och förbättringsprojekt vid skolan. En ritning, framtagen i samarbete med Bo och Carina Liedberg i Singapore och Sok Chanra, ger en bild av det som ska göras.

Som i alla projekt vid skolan började vi med att se vilka behov som fanns och prioritera de viktigaste. Allt i samråd med vår manager Sok Chanra.
Chanra kontaktade sedan 4 olika byggare för att kunna jämföra deras anbudspriser.
Billigast, men också säkrast, ansåg vi alla var att anlita den byggare som tidigare byggt skolhusen åt oss.

Projektet omfattar:

  • 2 nya toaletter med 2 platser för att tvätta händer i rinnande vatten.
  • Diskbänk med rinnande vatten för diskning efter frukosten.
  • Mur med "Gunnebostängsel" runt hela skolområdet. Muren kommer att fungera som avskiljare för regnvatten som påverkar skolbyggnaderna negativt. Nätet hindrar också de minsta eleverna från att ramla ner och skada sig i djupt dike längs skolområdets ena sida.
  • Beläggning av hela skolgården med cement. Idag är underlaget grus vilket skapar bekymmer.

Kostnaden för hela projektet är 9900 USD dvs ca 85 000 kr, vilket vi godkänt.

Vi är därför tacksamma för alla bidrag som kan underlätta för oss att finansiera projektet!


Arbetslösheten är stor även i Kambodja. Genom att engagera 5 byggnadsarbetare från regionen Kampong Cham kunde vi få bästa pris och samtidigt ge sysselsättning åt några arbetslösa.

29 maj drogs arbetet igång.

Först fälldes en kokospalm för att få utrymme för toaletterna.

3-7 juni 2015

Här kan du följa bygget allt eftersom Chanra skickar bilder. Vi kan också dagligen följa projektet via Skype

Grus och sten lastas av på skolgården.  Bilderna är våra kvitton på att pengarna används rätt.

Grund för mur grävs.

Armeringsjärn kapas.

Mur armeras.

Muren byggs med stora stenar.

Ovanpå muren skall gjutas stolpar för nätet.

Formar för stolpar.

Cementen blandas för hand och bärs till gjutningen i hinkar.

Här fylls formen till en pelare på.

8 - 15 juni 2015

Byggjobbare vinkar till Sverige.

Mur bakom skolhus 2.

Nät rullas ut och sätts upp ovanpå den låga muren.

Från trappan till hus 2 får du en överblick över muren mot det djup diket.

Bottenplattan till toaletterna börjar också ta form.

Chanra hugger av rötter från fällda kokospalmen.

Roten är lös och roten ska bort.

Pust!

4 man för att bära stocken!

Canra kör grenar. 

Byggjobbarna har rast!

Sand till cementen.

Tegel till toaletterna.

Toalettväggar muras.

Bärlager av sten på skolgården.  

Hinken med cement är tung.

Solgården jämnas till

20 - 27 juni 2015

Regn stoppar arbetena några dagar.

Byggarbetarna från Kampong Cham lagar sin mat över öppen eld och övernattar i skolan. Arbetet måste ske när det är ljust ute dvs mellan ca 05.00 och 18.00.

Maten tillagas över öppen eld.

Fisk på dagens meny

Välförtjänt middag efter en dags hårt arbete.

28 juni - 6 juli 2015

Chanra upptäcker att man glömt att räkna in en port till skolområdet i det totala priset för
ombyggnationen. Inte helt olikt vad som är regel i svenska byggen! Som alltid får Chanra förhandla med olika leverantörer. Ber om tid och presenterar till slut ett pris som vi kan godta.

Ingången till skolområdet där porten ska in

Chanra ber om tid att förhandla pris

Inom kort kommer sedan bilder över hur tillverkningen av porten sker vid skolan.

Khemara, vår kokerska och Chanras hustru, hjälper hela tiden till på bygget.

Här bär Khemara bort överbliven sand.

Samtidigt som en byggjobbare svetsar skena som porten skall rulla på.

Och Chanra övervakar som alltid!

Även Sambath, lärare för det yngsta barnen, bidrar. Här gäller det att blanda cement och lägga golv. På bilden syns också ett nyuppsatt tak för solskydd.
   Därunder skall sedan utemöbler, bord och stolar, för eleverna placeras.

Muren runt skolan växer! Dels blir skolområdet inhägnat och dels skyddat mot regnvatten utifrån.  Cementen på skolgården har knappt torkat innan fotbollsmatcherna startar. Nya mål har de också fått!

Bygget av den nya toaletterna börjar också bli klar. Notera toalettstolen utanför till vänster. Chanra är glad och stolt.

Toaletterna färdiga och vattnet installerat. En stor förbättring sedan tidigare!

Duschar

Här finns också vattenutkast för att kunna hålla toaletterna rena.

Utanför finns tvättställ för handhygien.

Upprustningen snart klar

Slutligen återstår en skylt över ingången till skolan

Lärare och elever är mycket tacksamma för nya toaletter, staket runt skolområdet och cementerad skolgård, som gör att det går att hålla skolgården finare.

Upprustnings- och förbättringsprojektet vid skolan ät vår största investering sedan starten av skolan 2008. Kostnaden blev 9900 USD (amerikanska dollar) dvs ca 85000 svenska kronor. Vi förberedde projektet under lång tid och tills vi samlat tillräcklig ekonomisk styrka och resultatet har blivit det vi avsett och mottagandet mcket positivt från lärare och elever.

Avsnittet om upprustning av skolområdet började "Juni2015". För fortsatt beskrivning av skolan under resten av 2015, hoppa till "Hösten 2015" ovan.
Maj.
Vi lever i olika kulturer. I Kambodja finns inte samma miljötänkande och system för avfallshantering som vi utvecklat i Sverige. Att hålla rent i och omkring skolan är inte självklart. Därför blev första steget, innan vi kan starta utvecklingsarbetet vi beskriver ovan, att elever och lärare ska städa skolområdet från plast och annat skräp.

Som så ofta förr blir det effekt av det vi och Chanra är överens om. Så bara några dagar efter att vi pratats vid kom följande bilder på e-post.
Ingen klarar sig utan bra samarbetspartners! Vi i "Skolprojekt Kambodja" har många! En del känner vi bara genom namnen som återkommer varje månad med ett bidrag. Andra jobbar vi ofta och nära med. Ett sådant par är Bo och Carina Liedberg. Under delar av året arbetar och bor de i Singapore. De har tidigare bl. a. jobbat fram sponsring av hårdvaran till datorutbildningen. I månadsskiftet april/maj hade de bestämt en ny resa till skolan i Kambodja. Sådana besök är guld värda! Dels får Chanra möjlighet att visa upp skolan och att de medel som han får för driften använts som de ska. Dels får vi en direktlänk mellan oss i Sverige och skolan.

Nu passade det extra bra eftersom vi en tid har diskuterat att bygga nya toaletter och en del andra åtgärder att utveckla undervisningen. På plats kunde Bo och Carina diskutera och prioritera olika åtgärder. Resultatet blev en lista med nödvändiga och viktiga insatser. Det gäller t.ex. nya toaletter, tvättställ för handtvätt och bättre hygien vid toaletterna, diskbänk vid matserveringen, låga murar för att styra undan vatten från skolhusen under regnperioder och datorstöd till engelsklärarna som möjliggör effektivare utbildning.

Nu får Chanra jobba hårt för att få fram praktiska lösningar och kostnadsberäkningar och vi för att samla in medel till finansiering.

Nedan finns några bilder Bo och Carina tog vid sitt besök.

Bo och Carina hade med sig en mängd fantastiska sportprylar till skolan. Som ni ser fotbollar, sportstrumpor, tröjor, vattenflaskor mm. mm. Dessutom reflexband till eleverna. På kvällarna, när skolan är slut för dagen, är det mörkt och stor risk för barnen att skadas på vägen hem. Allt sponsrat av fronta! Fantastiskt!

Khmer New Year

April 2015. I Kambodja firar man sitt Khmer New Year i april. I år var det den 10:e. Då ordnar Chanra, med vårt stöd, fest med lekar och mat på skolgården.
Tack vare dataprogrammet Skype kan vi "i direktsändning" följa hela dagens nyårsfirande. Videon har jag, Torbjörn, filmat från min datorskärm, klippt och publicerat på YouTube. Kvaliteten är inte den bästa, men man kan ändå få en känsla av hur vuxna och barn tillsammans gläds åt och bidrar till en härlig fest. En fest som blivit möjlig tack vare våra sponsorer.

Konsert i Björkhällakyrkan

12 mars ordnade Borensbergs Rotaryklubb en välgörenhetskonsert med Tamptations Jazz Band. Nettot efter konserten gick till vårt "Skolprojekt Kambodja". Ett mycket välkommet bidrag speciellt nu, när vi planerar upprustning och sanering av skolområdet. Likaså har Borensberg Rotaryklubb beslutat att sponsra lönen för en av lärarna i skolan.

2015 har börjat med full fart som vi vant oss med. Glädjen att få lära sig nytt och att utveckla skolan känns från Kambodja ända till Sverige.

Tack vare våra månatliga sponsorer kan vi se fram mot vårt 7:e skolår i förvissning om att ha medel för den "grå" vardaglig, men ack så viktiga, driften.

Knapphålsmaskin till sömnadsutbildningen

Sömnadslärarinnan Veasna är med och väljer ut en bra maskin.

Vaesna får information om en knapphålsmaskin.

Vaesna och vår kokerska Khamera, tillika vår maneger Shanras hustru, beundrar den nya knappnålsmaskinen

2014

Julfirandet på skolan är mycket uppskattat. I år kunde vi, Torbjörn och Gunilla, följa förberedelser och fest i "direktsändning" tack vare datorprogrammet Skype. Chanra är den stora organisatören och ledaren. Entusiastiska medhjälpare är såväl elever, nuvarande och tidigare lärare, kokerskor m.fl. En elev böjde sig fram till kameran på Chanras dator och sa till oss: "Det här är den bästa dagen på hela året!"

Nedan har jag, Torbjörn lagt in en liten film från julfirandet. Chanra filmade med sin webkamera på datorn på skolan i Sihnaoukville. Via Skype skedde överföringen till vår dator i Borensberg, så att vi i "direktsändning" kunde följa händelserna. Jag filmade av bildskärmen på vår dator, klippte ner filmerna och lade slutligen ut resultatet på YouTube.

Julfest 2014

Här ser vi några elever vid skolan som själva sytt sina dräkter och som framför klassisk Apsaradans.

Vi har också fått några bilder som Chanra tagit på firandet.

Kokerska Kahmera och vänner förbereder och
lagar mat till festen.


Här förpackar de maten. Ett paket till varje elev.


Elever, föräldrar och grannar är bänkade inför årets uppvisning.


Sok Mong, tidigare elev på skolan, delar ut mat.

Spagetti smakar bra! 

De 3 bästa eleverna i varje klass får present.

I

Några äldre elever vid skolan hade tränat in en mycket uppskattad Apsaradans. Apsaras är vackra, övernaturliga kvinnliga väsen i den buddistiska och hinduistiska mytologin. De är ungdomliga, eleganta och mycket duktiga i konsten att dansa.

December: Projektet utvecklas och växer vilket också kräver utveckling av organisationen. Därför bildar vi den ideella föreningen "Skolprojekt Kambodja", ansöker och erhåller organisationsnummer från Skatteverket. Se även "Lämna bidrag" ovan.

Under november anställdes Suprani som lärare i engelska nivå 3. Orsaken var att Chang Vichea valde att gå vidare i sin karriär efter att ha arbetat i vår skola under ett par år.

Hösten 2014: Arbetet i skolan "rullar på". En del ny litteratur, material till sömnadsutbildning och nya whiteboards till två skolsalar ingår i den normala driften.

Ett bekymmer är att den svenska kronan på 1 år tappat ca 20% i värde gentemot den amerikanska dollarn (USD). Detta gör att det krävs fler kronor för den löpande driften av skolan. I dagsläget är den kostnaden ca 11 000:-/månad. Flera av våra sponsorer lämnar månatliga bidrag, vilket är mycket tacksamt, då det ger underlag för de löpande, mindre "glamorösa", betalningarna av löner, mat, el mm. Vi får också "punktvisa" bidrag och vi jagar själva intäkter via föredrag mm. Dock räcker i dagsläget inkomsterna inte till för att täcka kostnaderna. Vi knaprar därför på vår buffert och är i behov av nya sponsorer och bidrag.


Den 1 juni

kunde de 2 första grupperna elever starta sin datautbildning. Glädjen och entusiasmen är stor bland eleverna. Till att börja med gäller det att förstå grunderna i att arbeta med datorer och Officepaketet.

Datorer är känsligare än människor för höga temperaturer! Så vi har också bidragit så att ett kylaggregat kunnat installeras i lektionssalen.

Under våren jobbar vi med att kunna starta utbildning i att "arbea med datorer". Genom ett par grannar kommer vi i kontakt med Bo och Carina Liedberg från Linköping. Via Bo´s arbete på Linköpings Universitet bor de nu under stora delar av året i Singapore. De har på ett fantastiskt sätt engagerat sig för projektet och genom sina vänner och bekanta bidraget med 30 000:-. Därmed var finansieringen av datorer mm i hamn. Chanra har ordnat med de praktiska detaljerna på plats och engagerat en duktig lärare som vi anställt.

"Khmer New Year"


I april firar skolan "Khmer New Year". Vi bidrar med lite pengar så att de kan ordna en egen fest

Besök i skolan mars 2014

Sok Chanra,vår manager och allt i allo, hans son Panja och jag själv, Torbjörn, träffas på skolgården.

I bakgrunden syns det gula skolhuset från 2009. De två salarna används till undervisning i engelska på olika nivåer. I det blå huset från 2011 finns dels en sal för engelska i bottenvåningen. På övervåningen ges den mycket uppskattade sömnadsutbildningen.

Nedan visar vi några filmer som vi spelade in under vårt besök.

Vi börjar med att hälsa er välkomna till sömnadsutbildningen. Utbildningens 3 första år finansieras av Lions Zon 7 i Östergötland, vilken utgörs av 11 Lions-klubbar i västra/södra Östergötland.

Torbjörn är medlem i Lions Club Borensberg och följer således upp projektet på plats för Lions räkning. På första bilden nedan samtalar Torbjörn med läraren Vaesna, som gör ett fantastiskt jobb och lär eleverna mycket snabbt att hantera mönster, skära till och sy skjortor, blusar, kjolar mm.

Eleven på andra bilden visar stolt upp sitt arbete med en blus/tunika.

Under 2013 blev de första 8 eleverna klara med sin utbildning. Sju av dem har fått jobb i textilbranschen. Utan den här utbildningen hade månadslönen stannat på ca 50 USD, dvs ca 350:-. Men med den utbildning vi ger i bagaget tjänar de i stället 120 - 150 USD per månad vilket motsvarar ca 800:- - 1000:- per månad! En lön man kan leva ganska bra på i Kambodja. Det är sådant som ger vårt arbete mening.

Eleverna som läser engelska är indelade i olika grupper, allt eftersom de avancerar i sin utbildning.

Engelska nivå 1

Vi börjar med de yngsta. De här eleverna hoppas vi kunna få in i någon av skolans övriga klassrum genom att organisera tiderna för utbildningarna på ett annat sätt. Deras lärare heter Sambath. Efter att tidigare ha varit elev på vår skola utbildar sig Sambath nu vidare på universitet i Sihanoukville.

Engelska nivå 2

Sok Ny är lärare för de som kommit till steg 2 i engelskan. Hon studerar också på universitet, engelska och teologi. Eleverna är mellan 7 och 16 år.

Engelska nivå 3

Nästa grupp består av 26 elever. Deras lärare heter Chang Vichea, är 21 år och studerar engelska på universitet. Jag, Torbjörn, filmade och pratade med några av eleverna. Det har gjort att filmen ibland "tappar fokus". Det ger ändå en liten känsla av det som är extra roligt, dvs prata med eleverna. Hela tiden slås vi av den positiva och tacksamma stämningen.


Under vår vecka i Sihanoukville ägnade vi en hel tid åt att planera skolans utveckling. Bl.a. gjorde vi ett besök på Acleda Bank och diskuterade deras möjligheter att sponsra skolan genom att bjuda på sina kostnader vid överföring av pengar från Sverige. Vi jobbar vidare för att försöka hitta en lösning.

I dag finns starka önskemål från äldre elever att få möjlighet att lära sig att hantera datorer. Vi är beredda att starta en sådan utbildning, men det kräver en hel del planering innan alla delar är på plats. Vi besökte en datafirma och jobbade fram ett startpaket med utrustning för 8 elevplatser och en lärare. Datorer, skrivare, router, Internetuppkoppling, lärare, support mm. Även finansieringen måste lösas. Vi försöker finna sponsorer. Alla bidrag är välkomna!


Gunilla och jag planerar vår 3:e resa till Kambodja. Glädjande för oss är att ett par vänner från Tranås vill göra oss sällskap på resan.

Den första resan 2008 innebar bl.a. att vi kom i kontakt med en guide och som senare blev manager på skolan, Sok Chanra. Vid andra resan 2011 kunde vi för första gången se skolhuset vi byggt, träffa lärare och elever. Vi planerade också fortsatt utbyggnad av skolan.

Nu inför vår 3:e resa och 2:a besök i skolan, är vi spända att lära känna de nya lärarna, eleverna och se de hus vi byggt sedan 2011.
Januari och februari 2014: Skolan fungerar alldeles utmärkt. Varje månad är driftkostnaden ca 8000:-, lite varierande med dollarkursen.


I

2013

Julfirande

En viktig tradition är det julfirande i skolan vi finansierar varje år. De yngsta eleverna hade sin fest på skolgården. Inte minst viktig var den burk med läsk var och en fick. De äldre ville och fick åka till stranden och för att äta sin jullunch. De som ville fick också bada i havet, vilket för många var första gången.

Mot slutet av 2013 startade Chanra utbildning i khmer och engelska för en ny grupp 7 - 9 år gamla elever. Då utbildningen bedrivs samtidigt med övriga elever i skolan, finns inte lokaler med bord och stolar att tillgå. Vi tror dock att detta kan ordnas genom att organisera utbildningen på annat sätt.
Gunilla och jag har börjat planera en resa till skolan under början 2014. Vi bestämmer med Chanra att vi ska se hur lokalfrågan kan lösas när vi är på plats i Sihanoukville.

Förutom de månatliga driftkostnaderna får vi då och då investera i förbättringar i skolan. Här ser ni en ny White Board när den levereras från affären. Nya fläktar och lysrör fick vi hjälp med via ett par svenskar, som delar av året arbetar i Singapore. De besökte också skolan, vilket uppskattades mycket av både lärare och elever. Slutligen en bild där elever visar upp sina nya läroböcker i engelska. Då vet vi att våra sponsorers pengar kommit rätt.

Under hösten 2013 är det många barn och föräldrar som vill få utbildning i vår skola. Chanra försöker ta in så många som lokaler och lärare tillåter, men för närvarande kan inte alla som vill få plats. Det blir för många barn för att kunna bedriva en godtagbar undervisning. För att skapa möjligheter att även utnyttja skolgården för mindre grupper att sitta och arbeta har Chanra bett om stöd till bord och bänkar. Här är några bilder som visar när de nyinköpta möblerna kom och ställdes upp.

Det värmer när vi får bilder på yngre elever som fått nya blusar sydda av sina äldre kamrater som går på utbildning i sömnad. Vi hoppas naturligtvis att de i Sverige som bidrar med gåvor till vår skola villa fortsätta med sitt stöd. Utbildning är avgörande för att de här barnen skall kunna skapa sig en bättre framtid.

I den "vardagliga" driften av skolan i Sihanoukville ingår stöd till reparation av vår manager Chanras dator samt ny läroböcker till eleverna. Som vanligt begär vi uppskattning av kostnaden, sänder begärt belopp och får bilder tillbaka som bekräftelse på att pengarna använts rätt.

Under våren har också projektet med sömnadsutbildning rullat på. Eleverna har gjort fantastiska framsteg. Som ni ser på bilderna från Chanra har de bla börjat sy blusar och skjortor till sina yngsta kamrater i skolan. Lärarinnan Veasna är värd allt beröm.

I juni sponsrade vi vårt fotbollslag i en stor turnering. I gruppspelet fick de t.o.m. tampas med lag från Thailand.

Naturligtvis en stor upplevelse. Inte minst då laget för första gången gick segrande ur en match. Till slutspel räckte inte förmågan. Chanra berättade också att många från andra lag undrade vem som sponsrade laget. Som ni ser fick Lions häftig reklam. Sverige var ett okänt land för de flesta och mycket exotiskt.
Några dagar efter turneringen bjöd vi våra stolta fotbollsspelare på en rejäl "fira segern middag". På den här middagen ville de slippa det ständigt närvarande riset. Det blev sallad, kött och ägg tillagat av Chanras hustru Khamera. Mycket uppskattat!

I maj fick vi önskemål om stöd till byte av tak på det första skolhuset, byggt 2008-2009. När det regnar, vilket det kan göra häftigt under regnperioden, regnar det in på eleverna och deras material. Bilder från Chanra visade att taket var dåligt. Som ni ser här nedan bad även lärarna om hjälp för att byta ut taket. Mama och papa är vad de kallar oss, Gunilla och Torbjörn.

Nytt tak på skolhus 1

I maj fick vi önskemål om stöd till byte av tak på det första skolhuset, byggt 2008-2009. När det regnar, vilket det kan göra häftigt under regnperioden, regnar det in på eleverna och deras material. Bilder från Chanra visade att taket var dåligt. Som ni ser här nedan bad även lärarna om hjälp för att byta ut taket. Mama och papa är vad de kallar oss, Gunilla och Torbjörn.