Just nu 

Under rubriken "Just nu" ger vi kortfattad men snabb information om viktiga händelser som berör vår skola i Sihanoukville eller hemsidan.

2024-06-16 

För ca 1 månad sedan börjad vår manager Chanra skriva att skolan hade en del problem. Dock utan att specificera vad problemen handlade om. Efter hand och många frågor/diskussioner senare framkom att "the community"/ kommunen skulle dra en ny gata i kvarteret. Gatan skulle  kraftigt påverka skolan. I realiteten skulle 2 av skolans 3 skolhus rivas! Att vi skulle få "the community" att ändra planerna var omöjligt.

En del "vilda" idéer kom från Kambodja. T.ex. att skolans sponsorer skulle bekosta en ny skola på annan plats i Sihanoukville. Ett projekt i miljonklassen! Helt orealistiskt förklarade jag, Torbjörn, för Chanra.

Till slut återstår bara alternativet att avveckla skolan. Ett mycket svårt och känsloladdat beslut! 

Nedan ser du den SMS som jag skickat till alla våra sponsorer med information om läget.

240616
Dags att avsluta ”Skolprojekt Kambodja”

Vi har sedan 2008, bl.a. tack vare bidrag från dig/er, drivit en skola för fattiga barn i Sihanoukville Kambodja. Någon gång uppstår ett läge då det är dags att avsluta ett projekt. Nu har det blivit dags att ta det svåra beslutet för skolan i Kambodja.

 Den viktigaste orsaken är att staten / kommunen har beslutat att dra en ny gata, som delvis kommer att gå genom skolområdet. Två av skolhusen måste rivas. Om de kan ersättas med nya hus inom området är oklart.

För egen del har jag passerat 75 år. Krafterna sinar och kommer inte att räcka till för allt arbete i den nya situationen. Jag har under senaste månaden försökt hitta en realistisk lösning för skolan tillsammans med manager Chanra och lärarna. Tyvärr har det inte gått.

 Jag tycker att vi alla, som bidragit till skolan, skall känna oss nöjda efter att i 16 år givit barn och ungdomar i Sihanoukville möjligheter till en bra start i livet de annars inte skulle fått.

 I projektet har jag en viss buffert. Den kommer att användas för att avsluta projektet så bra som möjligt.

Jag, elever och lärare riktar ett stort och varmt tack till dig/er för alla gåvor till skolan.

 Jag vill nu be dig/er att inte längre skicka pengar till projektet.

 Har du/ni frågor är ni som alltid välkomna att höra av er.

 För Skolprojekt Kambodja

Torbjörn Andersson

Ordförande