Utveckling 


På den här sidan kommer vi att beskriva hur projektet utvecklats under året. Vi kommer också att redovisa de planer vi  arbetade med. Det blir med hjälp av bilder, filmer och korta texter. Undrar du över något är du välkommen kontakta oss via e-post eller telefon.

OBS! Beskrivningen är gjord så att de senaste händelserna kommer först och de äldre allt längre bak.


2019


Lite historia och bakgrund

2008 gjorde vi – Gunilla och Torbjörn – en 14 dagars turistresa till Kambodja, ett av de fattigaste länderna i Asien. Ett land som sakta försöker resa sig ur ruinerna efter Pol Pot och Röda Khmererna, vars regim i slutet av 1970-talet slog samhälls-systemet fullständigt i spillror och dödade 1,5 – 2 miljoner av den egna befolkningen. Inbördeskriget avslutades först 1999. 

Kambodja har stort behov av utbildning till befolkningen, men saknar egna resurser. Korruptionen är starkt utbredd. Rikare och mer ”utvecklade” länder och företag utnyttjar möjligheterna att tjäna pengar genom låga löner och dåliga arbetsmiljöer. 

Utbildning är avgörande för att kunna skapa en bättre livssituation. Här kände och känner vi att vi kan göra skillnad för ett antal barn och ungdomar som inte har möjligheten att betala för utbildning.

 Den löpande driftkostnaden är idag ca 13 000:- per månad.

Ytterligare ett år, 2019, kan vi lägga till handlingarna för vår skola i Sihanoukville, Kambodja. Målgruppen är fattiga barn och ungdomar, som inte har råd att betala för motsvarande utbildning i engelska och datateknik. En utbildning som hos oss är gratis för eleverna och som fortgår 6 dagar per vecka. Vi har ca 120 elever från 7 år och uppåt. Tacksamt kan vi se att samma datalärare och 4 engelskalärare jobbar kvar.

 Utan sponsorer går det inte att driva skolan. Under åren har vi fått avgörande stöd från företag, privatpersoner och organisationer.Julfest 2019-12-27

Alla elever och alla som arbetar vid skolan tycker julfesten är en av skolårets verkliga höjdpunkter. Det har blivit en tradition att också, via Skype, involvera oss som finns i Sverige. 

I år blev det lite annorlunda än tidigare år. Jag, Torbjörn, drabbades av hjärtstopp under slalomåkning i Tandådalen, Sälen. Tack vare enastående insatser från personal som arbetade i skidanläggningen,  andra skidåkare och sjukvården räddades jag tillbaka till livet. 

Julfesten fick dock gå av stapeln utan min medverkan. Bilderna nedan har jag fått från Chanra i efterhand.

Tack vare skolans generösa givare kan vi driva skolan och ordna fester som är gratis för eleverna.

Skolgården full med publik. Foto från balkongen på hus nr 2.

Speciellt för 2019 var också att en grupp från Borensberg besökte skolan och julfesten under sin resa i Kambodja.

Besök från Sverige är alltid mycket uppskattade från lärare och elever.

Vid julfesten har många elever tränat in dans, sång eller teater. Här är det en grupp med läraren Khath Chanthou som intagit scenen.

Flickorna är uppklädda i sina finaste kläder när de skall uppträda på scenen.

.

Publiken, både gamla och unga , följer uppvisningen med stor entusiasm.

Efter föreställningen är det dags att äta lite extra gott om vår kokerska Khemara och vänner lagat till.

Förutom Khemara i blått ser vi läraren Khath Chanthou till vänster och sömnadsläraren Vaesna.

Härligt att se glädjen och tacksamheten hos barnen.Festen började tidigt på eftermiddagen och håller på sedan mörkret sänkt sig över Sihanoukville.

Tradition vid den årliga julfesten är också att några fattiga äldre, en del också sjuka, bjuds in att delta.

Även besökarna från Sverige fick naturligtvis njuta av den Kambodjanska maten lagad av Khemara.

Nya fönster i skolhus nr 2

En del fönster i skolhus nr 2 behövde bytas ut pga att de inte gick att stänga ordentligt för regn och blåst.

Chanra fick klartecken att ta fram en offert på fönsterbyte. Vi stannade vid ett anbud på 390 USD, dvs knappt 4000:-.

Fönstren installeras straxt före jul.

Jobbet gick snabbt och Chanra godkände bytet av fönster.

En bild med nytt, skjutbart fönster.  

Tack vare Skype kunde Chanra stolt visa upp att fönstren installerats och att de kunde öppnas och stängas smidigt. Bara att skjuta i sidled!

Vill du också se den lilla filmen jag, Torbjörn, fotat via Skype och klippt hop? Bara klicka på den vita pilen!

Gatan vid ingången still skolan måste repareras.
På hösten föll stora mängder regn över Sihanoukville. Chanra ringde och berättade att vattenmassor på gatan utanför skolan hade förstört ingången till skolan. Han fick direkt OK att skaffa hjälp att laga det som gått sönder och i en e-post ange hur mycket jobbet skulle kosta. Vi kunde direkt acceptera kostnaden 50 USD dvs ca 500:-. Några dagar senare fick vi se förödelsen och reparationsarbetet via Skype.

Den skadade gatan vid ingången till skolan  
filmad från balkongen på ena skolhuset.


Chanra berättar vad som hänt och hur gatan skall lagas. 

Cement blandas för hand. Ingen tombola här inte!

Till slut hade gatan fixats och grinden gick att
skjuta för ingången.

Mom och papa är Chanra´s namn på Gunilla och mig, Torbjörn.

Bättre belysning i skolans salar

Skolan hade en del problem med belysningen i skolsalarna. Måste ju fixas! Vi fick bilder som visar när Chanra, engelskläraren Mr Bunny och dataläraren Khun Sopha hjälps åt med installationen.

Fest på skolan

I maj önskade Chanra ordna en liten fest på skolan till uppmuntran av alla elever satsade på att utbilda sig extra utöver standardutbildningarna i Kambodja. Han önskar bidrag på 250 USD, vilket jag godkänner.

Skypar och skickar bilder från festen, så vi i Sverige kan se att pengarna går till det de var  tänkta för.

Khemara står för matlagningen. Det blir lite extra gott!

En av grupperna på skolan fick också sina nya läroböcker, "Lets Go 4". Bra jobbat!

Eleverna uppskattar lite fest och uppmuntran i vardagen. Skolans salar fylldes till sista plats. Som framgår av skylten skickar eleverna ett varmt tack till sponsorer i Sverige som gjort festen möjlig!

Början 2019

Arbetet i skolan flyter på. Veckorna går fort. Varje månad registrerar jag, Torbjörn,  de bidrag som kommer in på skolprojektets bankgiro, 837-7566. Omkring den 27 i varje månad skickar jag över pengar till lärarnas, kokerskans och manager Sok Chanras löner. Likaså pengar, till mat, el och vatten. Ibland har Chanra och jag kommit överens om något annat t.ex. nya läroböcker, som behövs. Pengar för det bifogas också. Löner mm betalas i amerikanska   dollar, USD. Våra sponsorer skänker i svenska kronor. I och med att svenska kronan kontinuerligt tappar i värde gentemot dollarn ökar kostnaden att driva skolan hela tiden.

Manger Sok Chanra

Den dagliga ledningen av skolan sköts sedan starten 2008 av manager Sok Chanra.  Kontakter och diskussioner mellan Sverige och Kambodja sker via e-post och Skype


Här börjar redovisningen av arbetet vid skolan 2019.


Liksom tidigare år görs redovisningen i omvänd kronologisk ordning. Börjar med december och slutar som här ovan med januari.