Utveckling 2022


Under den här rubriken kommer vi löpande att redovisa händelser på  Community English School 2022.  Det blir med hjälp av bilder, filmer och korta texter. Undrar du över något är du välkommen kontakta oss via e-post eller telefon.

Vill de se vad som hänt på skolan under tidigare år väljer du rubrik under fliken "Utveckling".

OBS! Beskrivningen är gjord så att de senaste händelserna kommer först och de äldre allt längre bak.Juni och maj 2022

Full aktivitet i skolan. Glädjande nog har vi kunnat ge utbildning i flera månader utan att bli avbrutna av covid-19.

Manager Chanra skickar regelbundet bilder från skolan till oss i Sverige via internet.  Som du ser är det fullt med elever i de olika grupperna. Skolan är populär och behovet av utbildning mycket stort i Kambodja.

Videosnuttarna visar först Khath Channthou och hennes engelska grupp.  Grupp 1, se yngsta eleverna, är "mer än full". Sambath, som skriver på Whiteboarden, får slita hårt.

Khath Channthou och grupp 2.

Sambath och grupp 1.

Soeung Sambath och grupp 3.

Läraren Bunny har 2 grupper, 4 och här 5.

Khun Sopha och datagruppen.

Datautbildningen är också mycket eftertraktad.

Vi serverar frukost tidigt på morgonen 6 dagar i veckan.

Vår kokerska Khemara lagar till maten och står för serveringen. Ris ingår nästan varje dag.

Ett rejält mål mat att börja dagen med.

Mycket uppskattat av både föräldrar och barn. Familjerna är ju mycket fattiga och har ofta svårt att ge barnen så at de blir mätta.

Tack till alla som genom sina gåvor till skolan gör det möjligt för oss att ge barnen och ungdomarna frukost och utbildning.2022-04-08 

Fler stolar och bord till frukostrummet och de yngsta.

Skolan behövde ha 10 stolar och 5 bord. Kostnaden blev ca 600:-.

Många barn vill börja i skolan.

Vi tar in så många vi har råd med och som lärarna kan ge godtagbar undervisning.

Tack för bord, stolar och frukost!

Det känns bra när vi får elevernas tack och ser deras glädje att få gå i skolan. Avgörande är naturligtvis stödet från privatpersoner, organisationer och företag i Sverige.2022-03-01

En video och några bilder från "vardagen" i vår skola.  Filmen visar entusiasmen hos de yngsta att få lära sig engelska. Att de är så många, ca 30 st, ställer stora krav på läraren Sambath. 

Alla eleverna läser unisont, i kör, i sina nya fina böcker i engelska. Läraren Sambath syns i högra delen av bilden.

Närbild på uppslag i läroboken. Här får man lära sig bokstaven B som i "Book" och C som i "Car".

Soeung Sambath, lärare för nivå 3, har lite äldre elever. Lika entusiastiska. Signalerar glatt till "kameran"!

2022-03-01Tankar från Kambodja ang Rysslands anfall på Ukraina.

We are needing
1.Freedom and friendship!
2. Democracy!
3. Human rights!


2022-02-14

I dag skickade Chanra en video från serveringen av frukost. Vi har kommit igång med frukost efter en tids uppehåll. Det är mycket viktigt för eleverna. Vi håller på så länge vi kan finansiera inköp av livsmedel som vår kokerska Khemara lagar till och serverar.2022-02-08

Huy Sreyleak är anställd som vikarie för Khath Channnthou. som snart skall föda familjens andra barn. 2022-01-29 
Är våra skolbarn vaccinerade mot Covid-19? Det kan vara bra att veta nu när undervisningen kommit igång igen.

Eleverna har samlats på skolgården för fotografering. 

De styrande i Sihanoukville är mycket noga med att alla barn i skolorna är vaccinerade. Annars risskerar vi stängning av skolan.

I Cambodja får alla som vacinerats mot Covid-19 ett intyg från läkaren.

Hos oss är nästan alla skolbarnen, ca 125 st, fullvaccinerade. Det betyder att de fått 2 doser vacin. Bara 5 -7 st är enligt manager Chanra ovaccinerade. 

Cambodia-Vaccination-Card-Covid

Så här ser intygen i Kambodja ut. I Kambodja vaccineras barn från 5 år och uppåt. Det gäller att rektorn för skolan, Chanra, kan visa upp att barnen är vaccinerade.

Chanra har skickat ett par bilder på eleverna i "nybörjargruppen" och Khath Channthou´s klass. 

Hur skolan försöker få alla elever att vaccinera sig.

Chanra berättar:
 • Vissa elever är rädda för sprutan.
 • Chanra skall gå och prata med deras föräldrar. 
 • Höra efter orsaken och se vad som kan göras. 
 • "Se dig omkring"! Massa barn är vaccinerade utannågra besvär!
 • Ovaccinerade barn kanske inte får komma till skolan.
 • Lokala styret i Sihanoukville kan säga "Nej!"


2022-01-26

Alltid roligt att få prata med lärarna via Skype. Bildkvaliteten var inte så bra så jag plockade ut foton på lärarna och sammanfattar det viktigaste i ett antal punkter.

 • Bunny: Skolan är öppen. Hur länge beror på Covid-19.
 • Sambath dy, "nybörjarna": Förra året ca 25 elever. Nu 35. En del kan varken läsa eller skriva. Försvårar lärandet. Gör sitt bästa!
 • Khath: Ska föda familjens andra barn i februari. Vikarie måste hittas.
 • Sambath dä: Många elever. Är betydligt mer motiverade 2022 än tidigare. Kommer bl.a. i god tid till lektionerna.
 • Khun Sopha: Fler elver. Nu ca 20 st. Indelade i två grupper beroende på kunskap. 1 laptop av 8 trasig. 2 elever vid varje laptop.Skulle helst ha fler datorer. 
 • Mycket tacksamma att vi kan hålla skolan i gång.


Ekonomin ljusare!

Under hösten 2021 fick vi in mindre pengar från våra sponsorer. Kostnaderna per månad var större än intäkterna. Som ansvarig för skolan och ekonomin var jag bekymrad över hur vi skulle kunna driva skolan vidare.Tack vare extra generösa bidrag inför jul och nyår samt i början av 2022 är läget ljusare. Nu ser jag att vi har tillräcklig bas för skolarbetet under åtminstone första halvåret 2022.
Stort tack till alla ni som genom era gåvor ger fattiga barn och ungdomar i Kambodja möjlighet att utbilda sig för en bra start i livet!

2022-01-13

Efter en veckas skollov har vår skola slagit upp dörrarna för våra elever. Förhoppningsvis kan vi hålla igång undervisningen i betydligt större omfattnng än under 2021. 
Chanra skickad över ett par videofilmer. Dels från gruppen med de yngsta eleverna. Sambath är vår yngsta engelsklärare. Som du kan se är det full fart och intresse bland eleverna.
Den andra videofilmen har Chanra spelat in i grupp 2. Ansvarig för utbildningen i engelska är Khath Channthou. Om jag ser rätt verkar det som vår lärare väntar sitt andra barn. Jag får fråga Chanra.